Oplever du problemer i dagligdagen, der begrænser dig – fx være tristhed, uro, bekymringer eller konflikter med din ægtefælle eller andre personer tæt på dig? Jeg tilbyder

Ofte kan terapi være med til at klarlægge, hvad der er galt, og hvordan du får det bedre med dig selv og andre. Jeg kan tilbyde samtale eller behandling i forbindelse med blandt andet:

  • Problemer i parforhold
  • Seksualitet og seksuelle problemer
  • Depression og angst
  • Selvskade og spiseforstyrrelser
  • Selvmordsforebyggelse
  • Konfliktløsning
  • Samtaler med enkeltpersoner

Samtaler med enkeltpersoner

Har du det svært med dit liv, kan samtaler med mig være med til at øge din livskvalitet og livsglæde.

Føler du dig fx utilstrækkelig, stresset, udbrændt, nedtrykt, eller gennemlever du en svær periode på grund af alvorlig sygdom, skilsmisse eller sorg over én, du har mistet, har du hos mig mulighed for at tale med en udenforstående person, som hjælper dig med at mestre din situation.

Som autoriseret psykolog er jeg uddannet til at varetage psykologisk behandling. Jeg har selvfølgelig tavhedspligt, så du kan trygt tale med mig om alt.

Parterapi

Mange par oplever, at dagligdagen er præget af konflikter, eller at samlivet er gået i stå og er blevet lidt kedeligt og rutinepræget.

Årsagerne kan være mange og skaber frustration og utilfredshed. Parterapi hos mig kan være med til at afdække problemernes omfang og skabe klarhed over, hvordan I får det bedre.

Da jeg er specialist i klinisk sexologi med autorisation fra NACS (Nordic Association of Clinical Sexology), kan I også henvende jer til mig, hvis I har seksuelle vanskeligheder.

Jeg har tavshedspligt, så derfor kan I trygt tale med mig om alt.