Skip to main content

Affektfokuseret
Sexologisk Rådgiver

Affektfokuseret Sexologisk Rådgivning er en 3-årig uddannelse på deltid, som kvalificerer dig til at rådgive mennesker med seksuelle problemer og vejlede om seksuel sundhed. Uddannelsen er modulopbygget og indeholder desuden supervision 15 gange undervejs på uddannelsen, samt gruppearbejde.

Når du arbejder med Affektfokuseret Sexologisk Rådgivning, er det din opgave at rådgive mennesker med fysiske og psykiske seksuelle problemer ved at opbygge klienternes ressourcer og bygge videre på de styrker, de har. Du lærer at afklare problemets karakter, afdække klienternes behov og tage stilling til behandlingsforløbet.

Som affektfokuseret sexologisk rådgiver, rådfører du mennesker med seksuelle problemer. De har brug for din professionelle hjælp til at komme videre med løsningen af et problem af sexologisk karakter, og som begrænser deres livskvalitet.

Underviserne er førende fagfolk og klinikere fra Norden og resten Europa, og undervisningen vil derfor foregå på både svensk, norsk, dansk og engelsk.

Den affektfokuserede sexologiske rådgiveruddannelse varer tre år og er en deltidsuddannelse. Det vil sige, at du kan studere samtidig med, at du har et arbejde.

Undervisningen består af ni moduler med forskellige temaer. Nogle af modulerne skal du møde fysisk op til, andre er online- forløb, du kan studere hjemmefra.

En vigtig del af det at være affektfokuseret sexologisk rådgiver handler om kunne vurdere, hvad dine klienter har brug for. Er der tale om et afgrænset problem af sexologisk karakter? Eller bør du henvise dem til psykoterapeutisk behandling, fordi de har mere komplekse vanskeligheder, som påvirker deres seksualitet?

Du skal derfor lære at:

 • Afklare problemets karakter
 • Afdække klienternes behov
 • Tage stilling til behandlingens rammer og dine egne kvalifikationer i forbindelse hermed
 • Yde kvalificeret rådgivning baseret på et meget nuanceret og bredt fagligt fundament bestående af viden og metoder hentet fra personlighedsteori og psykodynamisk teori

Indhold på uddannelsen i sexologisk rådgivning

 • Sexologien set i historisk perspektiv
 • Anatomi og fysiologi i relation til seksualitet
 • Seksuelle dysfunktioner og sexologiske behandlingsmodeller
 • Seksualitet i forbindelse med graviditet og fødsel
 • Seksualitet i forskellige livsfaser: Børn, unge, ældre
 • Mænd og kvinders seksualitet
 • Kulturelle aspekter af seksualiteten
 • Teoretiske og praktiske aspekter af rådgivning og behandling, herunder personlighedsteori og psykodynamisk terapi
 • Personlighedsteori i forhold til rådgivning om seksuelle problemer

Uddannelsen som sexologisk rådgiver opfylder de kriterier for certificering, som Skandinavisk Sexologisk Selskab (SSS) har opstillet. Med denne uddannelse kan du derfor søge om certificering som specialist i  anvendt  bio-psyko-social sexologi hos SSS.

Som studerende på uddannelsen i affektfokuseret sexologisk rådgivning deltager du i færdighedstræning og modtager supervision.

Færdighedstræningen består af cases, hvor professionelle skuespillere spiller patienter/klienter med sexologiske problemer, som du skal rådgive. Supervision er baseret på dine egne klientcases fra dit daglige arbejde.

 • Har en mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for det psykologiske, pædagogiske eller sundhedsmæssige område
 • Har relevant erhvervserfaring

Det vil sige, du skal arbejde med eller har arbejdet med rådgivning og vejledning af klienter/patienter og fx er læge, sygeplejerske, pædagog, sundhedsplejerske, pædagog, lærer, psykolog, psykiater, socialrådgiver, ergo- eller fysioterapeut.

Du skal:

 • Have mulighed for at arbejde med egne klienter/patienter
 • Være indstillet på at arbejde med egen seksualitet
 • Være villig til at indgå i gruppearbejde, læse litteratur og udarbejde opgaver
 • Være klar over, at undervisningsmaterialet og undervisningen er på både svensk, norsk, dansk og engelsk

Pensum består af 4000 siders litteratur. Du får udleveret en litteraturliste i forbindelse med studiestarten.

Uddannelsen afsluttes med en eksamen. Den består af en skriftlig opgave, en praksis gennemførelse af en rådgivningssituation og en mundtlig eksamination. Eksamen bedømmes med bestået/ikke bestået.