Skip to main content

Kompetenceudvikling

I samarbejde med ungdomsmodtagelsen udbydes nu “Kompetenceudvikling basismodul 1”.

Formålet med uddannelsen er at uddanne fagprofessionelle til at kunne varetage de arbejdsopgaver, som de præsenteres for i Ungdomsmodtagelsen.

Gabriela Rehfeld, Jordemoder, klinisk sexolog, psykoterapeut.

Inger Bugge, privatpraktiserende autoriseret psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk sexologi

Jacob Peter Tolstrup, læge PhD-stud, lægefagligt ansvarlig for seksuelt overførte infektioner, Copenhagen Medical samt i Ungdomsmodtagelsen i Halsnæs

Phillip Keudel, Dr. med. (Medical School Hannover, Germany). Ledende overlæge i gynækologi, psykosomatik og klinisk sexologi ved Sygehus Sønderjylland,

Kurset afholdes i Langes Gård 14, 4200 Slagelse

Nye kursusdatoer kommer i løbet af foråret.

Efter endt kursus vil den studerende:

  • Have viden om unge menneskers bio-psyko-sociale udvikling, herunder identitetsdannelse.
  • Kunne redegøre for de problemstillinger, som den unge kommer med, udfra et normkritisk perspektiv.
  • Kunne redegøre for unges mest almindelige seksuelle problemer, herunder deres hyppighed og risikofaktorer, samt give basal rådgivning i brug af antikonception.
  • Kunne redegøre for behandlings- og rådgivningsmuligheder i forbindelse med de mest almindelige seksuelle og psykosociale problemer. 
  • Kunne forklare og reflektere over betydningen af, hvorfor unges seksuelle sundhed og psykosociale trivsel ikke kan adskilles. 
  • Kunne anvende basale kommunikationsmodeller til at formidle basal information.
  • Kunne anvende en specifik rådgivningsmetode til at rådgive den unge i hens seksuelle -og psykosociale problemer.
  • Have kompetencer i at initiere en samtale, der har respekt for den unges integritet udgangspunkt i den unges livssituation, psykosocial trivsel og seksualitet samt undersøge de problemer den unge har ud fra en normkritisk forståelse.

Forelæsninger, øvelser, gruppearbejde, træning og diskussion

Kursusmateriale: Der vil være 200-300 siders litteratur. Litteraturen tilsendes inden kursus start.

Arbejdsbelastning: 30 timers undervisning, forberedelse til kurset i form af litteraturlæsning. Alt i alt 130 timer svarende til 5 ECTS-point

Prisen for kurset er 11.300 kr.

Prisen indeholder fuld forplejning. Ved tilmelding oplyses hvem faktura skal sendes til. Samt evt. EAN nummer.