Skip to main content

Basal sexologi

I efteråret 2024 udbydes et 5-dages uddannelsesforløb i basal sexologi på i alt 30 timer. 

Uddannelsen i basal sexologi er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver den studerende grundlæggende viden i sexologien.

Basisuddannelsen er det første af 3 niveauers kompetenceudvikling inden for sexologi og klinisk sexologi. Basisuddannelsen er godkendt af Scandinavian Sexological Society til certificering i basal sexologi. Efter gennemførsel af niveau 2 Affektfokuseret sexologisk rådgivning,  kan der ansøges om certificering i SSS (Certificeret specialist i anvendt bio-psyko-social sexologi).  SSS er ansvarlig for at vurdere ansøgningen og udstede certificering. Efter gennemførelse af basisuddannelsen udstedes et deltagerbevis.

Uddannelsens indhold består af de følgende hovedtemaer:

 • Sexologiens historie 
 • Anatomi og fysiologi i forhold til seksualitet  
 • Menneskers seksualitet 
 • Hyppige seksuelle dysfunktioner 
 • Relation og relationelle problemer

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Beskrive menneskers mest almindelige seksuelle problemer i et bio-psyko-socialt og relationelt perspektiv.

Færdigheder

 • Formidle basal information om seksuelle problemer.

Kompetencer

 • Initiere en samtale med mennesker om seksualitet og psykosocial trivsel og afdække eventuelle problemer med udgangspunkt i det enkeltes menneske aktuelle livssituation og med respekt for dennes integritet.

Undervisningsformerne består af forelæsninger, arbejde i mindre grupper, praktiske øvelser og gruppediskussioner.

 • Holdundervisning: 30 timer
 • Forberedelse (anslået): 45 timer
 • Litteratur: 250-300 sider

Arbejdsbelastningen er anslået til i alt 130 timer, hvilket svarer til 5 ECTS-point.

Underviserne på kurset er:

 • Inger Bugge, autoriseret psykolog, ECPS (ESSM og EFS), specialist i klinisk sexologi.
 • Phillip Keudel, Speciale ansvarlig overlæge for gynækologi og obstetrik, psykoterapeut med speciale i par-og sexterapi.

Litteraturliste fremsendes ved tilmelding.

Datoer følger.  Alle dage fra 9-18 med en times frokostpause.

Kurset afholdes på Langes Gård 14, 4200 Slagelse.

Kurset er for alle, som er interesseret i sexologi.

Prisen for kurset er: 10.500 kr. Prisen inkluderer frokost, kaffe, kage og frugt alle dage.

Husk at skrive hvem fakturaen skal sendes til – herunder evt. EAN-nummer. 

Af hensyn til sammensætning af gruppen bedes du også angive din grunduddannelse.