Skip to main content

Metode

I min praksis er jeg optaget af den betydning, relationer mellem mennesker har. Jeg opfatter psykiske vanskeligheder og konflikter som et samspil mellem flere faktorer og ikke udelukkende som en problem i den enkelte person selv. Den metode, jeg anvender i mit arbejde, hedder Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy – ISTDP. I ISTDP arbejder vi med, at du kommer i kontakt med dine følelser. Følelser er signal om, hvordan vi har det, og hjælper os til hvordan vi skal agere, og derfor er det vigtigt, at du har adgang til dem.

Dog kan adgangen til vores følelser være blokeret. Det kan fx skyldes, at vi har haft dårlige oplevelser med at vise vores følelser. Derfor undgår vi dem ubevidst ved at bruge forsvarsmekanismer. Men det kan give os problemer som blandt andet angst, nedtrykthed, stress, uro og konflikter med andre.

For at du kan få adgang til dine følelser, er det nødvendigt, at vi bliver opmærksomme på de forsvarsmekanismer, du bruger.

I ISTDP arbejder vi derfor med at identificere forsvarsmekanismerne, så du kan overvinde dem og derefter bearbejde de bagvedliggende følelser.

Som klient vil du sammen med psykologen erfare, at de hidtil fortrængte følelser kan anvendes på en positiv måde. Man kan sige, at psykologen hjælper klienten med at udvikle sin evne til at håndtere vanskelige følelsesmæssige situationer.

Ønsker du at vide mere om min metode og tilgang, er du være meget velkommen til at kontakte mig.