Samtaler mellem en psykolog og en klient eller et par i parterapi er en kompleks proces. Du eller I kommer med et problem eller er i krise, der er mange følelser på spil, og det kan være svært at skulle se sig selv og sin situation på nye måder.

Derfor er psykologhjælp heller ikke noget, man kan sætte veje og vurdere i traditionel forstand. Når det handler om mennesker, er det umuligt at sige, at hvis vi gør A, bliver resultatet B – og så får du det godt igen. Det er også svært at vurdere, hvad det betyder – at du får det godt. Hvad vil det sige? Det er forskelligt fra person til person.

Alligevel er det vigtigt at måle, hvad du får ud af at gå til en psykolog.

Derfor er effektmåling vigtigt i psykoterapi

Du går til psykolog, fordi du har et problem eller befinder dig i en krise. Du har en forventning om, at du får professionel hjælp, som betyder, at du får det bedre og øger din livskvalitet. Det har du også krav på – psykologhjælp og terapeutisk behandling er et alvorligt anliggende, fordi det handler om dit psykiske velbefindende og kan have store konsekvenser for dig, hvis der ikke sker en bedring.

For mig som fagperson (jeg er autoriseret psykolog, psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi med autorisation fra NACS) er effektmåling vigtigt, fordi jeg kan holde øje med, om behandlingen virker, eller om jeg skal tilpasse behandlingen, så effekten for dig bliver større.

Sådan foregår effektmålingen – FIT

Den måde, jeg foretager effektmåling på, er FIT.

FIT står for Feedback Informed Treatment, som er en metode, der er udviklet af psykolog og Ph.D. Scott Miller.

Formålet med metoden er, at den terapeutiske behandling bliver evalueret, så jeg bliver opmærksom på, om der er noget, der skal forbedres. På den måde er det hele tiden fokus på kvalitet, så du som klient får den størst mulige effekt af dine samtaler med mig.

Det foregår på den måde, at jeg undervejs i behandlingsforløbet vil stille dig nogle spørgsmål, som handler om:

  • Din oplevede effekt af behandlingen
  • Vores samarbejde

Det giver dig mulighed for at fortælle, om vores samtaler hjælper dig, og om du synes, det fungerer mellem dig og mig. Det giver mig nyttig viden om, hvorvidt jeg er på rette spor, eller der er noget, jeg skal ændre.

Hvem er Scott Miller?

FIT-metoden blev udviklet af Scott Miller. Scott Miller er psykolog og Ph.D. Miller afholder workshops og foredrag om FIT og er forfatter til flere bøger, blandt andet “The Heroic Client: A Revolutionary Way to Improve Effectiveness through Client- Directed, Outcome informed Therapy”.

Desuden har han etableret International Center for Clinical Excellence, som er et center for klinikere, forskere og undervisere. Formålet med centeret er at udvikle kvaliteten af behandlingstilbud.

Vil du vide mere om, hvordan effektmåling foregår hos mig, er du velkommen til at kontakte mig på mail psykolog@ingerbugge.dk.