Min metode

Metode hos psykolog Inger Bugge

I min praksis er jeg optaget af den betydning, relationer mellem mennesker har. Jeg opfatter psykiske vanskeligheder og konflikter som et samspil mellem flere faktorer og ikke udelukkende som en problem i den enkelte person selv.

Den tilgangsvinkel, jeg anvender i mit arbejde, er affektfokuseret. Affektfokuseret terapi betyder, at vi arbejder med, at du kommer i kontakt med dine følelser. Følelser er signal om, hvordan vi har det, og hvad vi skal agere, og derfor er det vigtigt, at du har adgang til dem.

Dog kan adgangen til vores følelser være blokeret. Det kan fx skyldes, at vi har haft dårlige oplevelser med at vise vores følelser. Derfor undgår vi dem ubevidst ved at bruge forsvarsmekanismer. Men det kan give os problemer som blandt andet angst, nedtrykthed, stress, uro og konflikter med andre.

At overvinde forsvarsmekanismerne

For at du kan få adgang til dine følelser, er det nødvendigt, at vi bliver opmærksomme på de forsvarsmekanismer, du bruger. 

I affektfokuseret terapi arbejder vi derfor med at identificere forsvarsmekanismerne, så vi kan overvinde dem og derefter bearbejde de bagvedliggende følelser. 

Som klient vil du sammen med psykologen erfare, at de hidtil fortrængte følelser kan anvendes på en positiv måde. Man kan sige, at psykologen hjælper klienten med at udvikle sin evne til at håndtere vanskelige følelsesmæssige situationer.

Læs mere om terapi hos mig her: Terapi hos psykolog Inger Bugge

Affektfokuseret undervisning

Jeg underviser mine kursister og studerende i den affektfokuserede behandlingsmetode. Tager du et kursus eller en uddannelse hos mig, lærer du, hvordan du kan iagttage og arbejde målrettet og fokuseret med dine klienters forsvarsmekanismer for derigennem at hjælpe dem med at få adgang til deres følelser som grundlag for det videre terapeutiske arbejde.

Du bliver trænet grundigt med udgangspunkt i konkrete cases, hvor professionelle skuespillere er dine klienter.

Læs mere her: Undervisning

Mere information om min metode

Er du interesseret i at vide mere om min metode, er du velkommen til at kontakte mig.