Min metode

Metode hos psykolog Inger Bugge

I min praksis er jeg optaget af den betydning, relationer mellem mennesker har. Jeg opfatter psykiske vanskeligheder og konflikter som et samspil mellem flere faktorer og ikke udelukkende som en problem i den enkelte person selv.

Den tilgangsvinkel, jeg anvender i mit arbejde, er affektfokuseret. Affektfokuseret terapi betyder, at vi arbejder med, at du kommer i kontakt med dine følelser. Følelser er signal om, hvordan vi har det, og hvad vi skal agere, og derfor er det vigtigt, at du har adgang til dem.

Dog kan adgangen til vores følelser være blokeret. Det kan fx skyldes, at vi har haft dårlige oplevelser med at vise vores følelser. Derfor undgår vi dem ubevidst ved at bruge forsvarsmekanismer. Men det kan give os problemer som blandt andet angst, nedtrykthed, stress, uro og konflikter med andre.

At overvinde forsvarsmekanismerne

For at du kan få adgang til dine følelser, er det nødvendigt, at vi bliver opmærksomme på de forsvarsmekanismer, du bruger. I den forbindelse er ISTDP effektivt.

ISTDP står for Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy – på dansk intensiv dynamisk korttidsterapi.

I terapi med ISTDP arbejder psykologen og klienten målrettet på  at nedbryde forsvarsmekanismerne og derefter kan de bagvedliggende følelser bearbejdes.

Klienten vil sammen med psykologen erfare, at følelserne kan anvendes på en positiv måde. Man kan sige, at psykologen hjælper klienten med at udvikle sin evne til at håndtere vanskelige følelsesmæssige situationer.

Læs mere om terapi hos mig her: Terapi hos psykolog Inger Bugge

ISTDP i undervisning

Jeg underviser mine kursister og studerende i ISTDP. Tager du et kursus eller en uddannelse hos mig, lærer du, hvordan du kan iagttage og arbejde målrettet og fokuseret med dine klienters forsvarsmekanismer for derigennem at hjælpe dem med at få adgang til deres følelser som grundlag for det videre terapeutiske arbejde.

Du bliver trænet grundigt med udgangspunkt i konkrete cases, hvor professionelle skuespillere er dine klienter.

Læs mere her: Undervisning

Fordelene ved ISTDP

Internationale undersøgelser har vist, at man ved at anvende ISTDP som metode kan opnå særdeles gode resultater. Bl.a. har forskningen vist, at ISTDP:

  • Lindrer symptomer som fx angst og depression
  • Forbedrer sociale relationer
  • Reducerer udgifter til medicin og tabt arbejdsfortjeneste
  • Har betydelig effekt ved forskellige helbredsmæssige tilstande som fx kronisk hovedpine og nedsat immunforsvar
  • Virker selv ved komplekse problemstillinger