Undervisning

Psykolog Inger Bugge

UNDERVISNING

Kan du lide at arbejde med mennesker? Vil du gerne udvikle dine kompetencer til at rådgive og behandle andre i forbindelse med fx:

  • Parforholdsproblemer og livskriser
  • Psykiske vanskeligheder som fx angst og depression
  • Seksualitet og seksuelle problemer

 

Ud over min praksis med individuel terapi og parterapi tilbyder jeg undervisning i psykoterapi og klinisk sexologi - både længere uddannelsesforløb og kortere kurser. For mig ligger det meget på sinde, at fagfolk, der skal tage sig af andre menneskers psykiske velbefindende, besidder solide færdigheder og kompetencer. Derfor tager min undervisning udgangspunkt i forskningsbaseret viden, og træning af konkrete samtalesituationer spiller en central rolle i de uddannelser og kurser, jeg udbyder.

 

For dig betyder det, at der bliver stillet krav til din baggrund og din studieindsats. Til gengæld udvikler du dig både fagligt og personligt og opnår kvalifikationer, du kan anvende direkte i dit daglige arbejde.

 

ISTDP - GRUNDLÆGGENDE METODE I UDDANNELSER OG KURSER

Der findes forskellige retninger og metoder inden for psykologien, som man kan anvende i arbejdet med klienter i forbindelse med rådgivning og behandling.

 

Min metode er ISTDP - Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Min erfaring er, at den er effektiv og velegnet til selv meget komplekse problemstillinger, og jeg har opnået gode resultater med den. Derfor er det også en metode, jeg underviser i på mine uddannelsesforløb og kurser.

Du kan læse mere om ISTDP her: Min metode - ISTDP.

 

PSYKOTERAPEUTUDDANNELSEN AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI

Har du lyst til at arbejde med par, parforholdsproblemer og sexologiske problemstillinger, er Affektfokuseret Par- og Sexterapi en 4-årig psykoterapeutuddannelse baseret på forskningsbaseret viden og evalueret og godkendt efter ministerielt vedtagne kvalitetskriterier.

 

Det vil sige, at du som psykoterapeut med specialet Affektfokuseret Par- og Sexterapi kan søge om optagelse i Dansk Psykoterapeutforening. Du har også mulighed for at søge om autorisation som specialist i klinisk sexologi.

 

BAGGRUNDEN FOR AFFEKTFOKUSERET PAR- OG SEXTERAPI

I min praksis møder jeg mennesker med mange forskellige problemstillinger. En stor del af mit arbejde handler om parterapi, hvor der er uenigheder og kriser i parforholdet.

 

I den sammenhæng har jeg igen og igen erfaret, at jeg kan drage nytte af min uddannelsesbaggrund. Jeg er både autoriseret psykolog (cand.psych.), psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi med autorisation fra NACS. Det er en stor fordel, når man som psykoterapeut har med par og deres samlivsproblemer at gøre. Ofte er det sådan, at problemer i parforholdet afspejler sig i seksualiteten - og omvendt: Problemer på det seksuelle område påvirker parrets indbyrdes forhold på andre områder.

 

Med andre ord - parterapi og sexologi hænger uløseligt sammen. Derfor undrede det mig, at der ikke var en psykoterapeutuddannelse, der forenede de to fagligt adskilte felter.

 

Det tog jeg konsekvensen af og tilrettelagde psykoterapeutuddannelsen Affektfokuseret Par- og Sexterapi. Jeg underviser også selv på uddannelsen sammen med førende klinikere og forskere inden for både psykoterapi og sexologi. Det foregår på mit uddannelsesinstitut Parterapeutisk Institut.

 

Du kan læse mere om Affektfokuseret Par- og Sexterapi på Parterapeutisk Instituts hjemmeside: parterapeutiskinstitut.dk.

 

SEXOLOGISK RÅDGIVNING

Sexologisk rådgivning er en 3-årig sexologisk uddannelse, der er tilrettelagt, så du kan studere sideløbende med dit daglige arbejde.

 

Uddannelsen opfylder kriterierne for autorisation hos NACS. Som autoriseret har du et kvalitetsstempel, som du kan bruge over for dine klienter som bevis på, at du har gennemført en uddannelse på et højt fagligt niveau.

 

Som sexologisk rådgiver er det din opgave at rådgive mennesker med fysiske og psykiske seksuelle problemer ved at opbygge klienternes ressourcer og bygge videre på de styrker, de har.

 

Du lærer at afklare problemets karakter, afdække klienternes behov og tage stilling til behandlingsforløbet. Du lærer ligeledes at yde kvalificeret rådgivning baseret på et meget nuanceret og bredt fagligt fundament bestående af viden og metoder hentet fra personlighedsteori og psykodynamisk terapi.

 

Uddannelsen Sexologisk rådgivning foregår på mit kursuscenter Sexologiuddannelse DK, som har sin egen hjemmeside. Du kan derfor finde mere information om uddannelsen på sexologiuddannelse.dk.

 

COUNSELLING - FOR MASTERUDDANNEDE

Har du en masteruddannelse i sexologi eller har gennemført basissexologi, kan du supplere din uddannelse med viden om samtaleteknikker og kliniske færdigheder.

 

Gennem uddannelsen opnår du færdigheder og kompetencer på et mere bredt nivau, hvor der er stort fokus på selve det kliniske arbejde i praksis. Derfor deltager du i løbet af de to år, uddannelsen varer, både i supervision, og du træner dine praktiske færdigheder ved hjælp af professionelle skuespillere, der agerer dine klienter.

 

Sexologisk cunselling foregår på mit kursuscenter Sexologiuddannelse DK. Centeret har sin egen hjemmeside, og du kan derfor finde mere information på sexologiuddannelse.dk.

 

KURSER I SEXOLOGI

På mit kursuscenter Sexologiuddannelse DK udbyder jeg kurser i sexologi og relaterede emner af forskellig varighed.

 

Fælles for kurserne er, at de handler om klinisk sexologi. Det vil sige, at den teori, du læser, er forskningsbaseret, og der er stort fokus på dine praktiske færdigheder. Derfor lægger jeg også vægt på, at du har en vis baggrundsviden i forvejen, fx inden for det psykologiske, lægevidenskabelige eller pædagogiske felt.

 

Læs mere på sexologiuddannelse.dk.

 

UNDERVISNING I KLINISK SEXOLOGI

Jeg underviser i klinisk sexologi. Det vil sige, at kurserne og uddannelserne er akademiske studier, hvor du møder forskellige teorier og forskningsbaseret viden.

 

Det betyder også, at jeg lægger vægt på, at du på forhånd har en vis faglig viden baggrundsviden, som du kan bygge videre på. Det kan fx være inden for psykologi, lægevidenskab eller pædagogik.

 

Derudover spiller træning af praktiske færdigheder en central rolle, så du kommer til at arbejde med cases, hvor professionelle skuespillere agerer dine klienter.

 

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte mig på psykolog@ingerbugge.dk, hvis du gerne vil vide mere om min undervisning.

MIN BAGGRUND

Jeg er uddannet psykolog (cand. psych.) med autorisation, psykoterapeut og specialist i klinisk sexologi. Jeg har erfaring med behandling af fx angst og depression samt parterapi.

SUPERVISION

Er du læge, psykolog, psykoterapeut, eller er I en tværfaglig personalegruppe på en institution, tilbyder jeg supervision og konsultation.

NYTTIGE LINKS

Find mere information om Affektfokuseret Par- og Sexterapi på parterapeutiskinstitut.dk.

Læs mere om sexologiuddannelser og -kurser på sexologiuddannelse.dk.

Psykolog Inger Bugge ApS

Storgade 34 B

4180 Sorø

Telefon: + 45 42 44 47 58

Mail: psykolog@ingerbugge.dk

CVR-nummer: 33774443

EAN-nummer: 5790001386139

Handelsbanken: 6500 0002016536

Medlem af:

Dansk Psykologiforening

Dansk Forening for Klinisk Sexologi

Dansk Selskab for Spiseforstyrrelser